สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
Bueng Kan Provincial Education Office
Untitled Document
ชื่อสกุล :นายธีรพงษ์ สารแสน
ตำแหน่ง :ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายวิชิต จัตรจักร
ตำแหน่ง :รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน
ตำแหน่ง :ผอ.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :081-3806238
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสการะ จีนะสุทธิ์
ตำแหน่ง :จนท.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :089-5099627
e-mail :


ชื่อสกุล :นายพัฒนทอง ทุมโยมา
ตำแหน่ง :จนท.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :089-9808734
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวจิรพร จันทรขันตี
ตำแหน่ง :จนท.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :084-6843350
e-mail :


ชื่อสกุล :นายยุทธพร ภักดีหาญ
ตำแหน่ง :จนท.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :085-4901965
e-mail :


ชื่อสกุล :นายชัยภัทร รุจาคม
ตำแหน่ง :จนท.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :089-9493614
e-mail :


ชื่อสกุล :นายวรวุฒิ บุตรแสนลี
ตำแหน่ง :จนท.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวสุพรรษา สุริยะกาญจน์
ตำแหน่ง :จนท.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :087-7953026
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวจิราพร ผลจันทร์
ตำแหน่ง :จนท.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :084-8209154
e-mail :


ชื่อสกุล :นายธนานนท์ ชาญสูงเนิน
ตำแหน่ง :จนท.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :092-2627758
e-mail :


ชื่อสกุล :นายนิรันดร์ อันทะศรี
ตำแหน่ง :จนท.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :089-5753139
e-mail :

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

ไอพีคุณ
: 54.144.44.17
วันที่เริ่มนับ
: 02/05/2559
วันที่ปัจจุบัน
: 27/05/2560
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 289047